POGOJI POSLOVANJA

podjetja ARLEN trgovina in druge storitve d.o.o. za spletno mesto neyes.si

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki ponudnika

Ponudnik izdelkov oziroma storitev je:
Naziv: ARLEN, dejavnosti za nego telesa in druge storitve d.o.o.
Naslov: Letoviška pot 12
Pošta in kraj: 6000 Koper, Slovenija
Davčna številka: SI 66814111, davčni zavezanec
Matična številka: 3595579000
Kontaktni elektronski naslov: info@arlen.pro
Kontaktna telefonska številka: +386 40 880 820
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: Registrirano pri Okrožnem sodišču Koper, dne 19.12.2012, št. reg. vložka 2012/52000.

Spletno mesto

Pogoji poslovanja so namenjeni naročnikom ob sklepanju pogodb na daljavo preko elektronske pošte ponudnika oziroma preko spletnega mesta oziroma spletnih mest ponudnika: www.neyes.si

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja. Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/01 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 57/00 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 61/06 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Ur. list št. 130/22 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 21/95 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Ur. list št. 130/22 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

1. Ponudnik spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in ponudbi izdelkov oziroma storitev.
2. Ponudnik ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
3. Ponudnik spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča naročnike o njihovih pravicah.
4. Ponudnik spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov je urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so naročniki z njimi vnaprej seznanjeni.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe

Uporaba tega spletnega mesta primeroma zajema:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani,
4. registracijo,
5. uporabo spletne aplikacije,
6. možnosti komentiranja,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe

Naročniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer), 
8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
9. izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornosti za vsebine

Ponudnik odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Ponudnik se kot dober gospodar trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin. Ponudnik se v nobenem primeru ne odvezuje odgovornosti za škodo v primerih, ko zakonodaja določa njegovo nezmožnost izključitve odgovornosti, neodvisno od tega, ali mora škodo dokazovati naročnik ali mora ponudnik dokazovati, da škoda ni nastala zaradi ravnanj ponudnika.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo utrpel naročnik, razen če naročnik dokaže nasprotno
, v naslednjih primerih:
1. če naročnik, navkljub jasnim navodilom, nepravilno uporablja spletno mesto,
2. če naročnik ne upošteva ponudnikovih pogojev poslovanja,
3. neznatnih slovničnih napak v besedilih,
4. če spletno mesto ne deluje 24ur na dan vseh 7 dni na teden v celoti (100%),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb, ki so zgolj informativne narave.

Odgovornosti za uporabo

1. Naročnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
2. Naročnik je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali ponudniku namerno ali iz malomarnosti.
3. Naročnik lahko obvesti ponudnika o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja ponudnik zaradi zunanjih vzrokov ne zazna.
4. Naročnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor so vsebine primerne le za polnoletne osebe, na kar je opozorjen takoj ob dostopu do spletnega mesta.
5. V primeru ponudbe izdelkov ali storitev, za naročilo katerih mora biti naročnik polnoleten, je na to posebej opozorjen pred naročilom in naročila ne sme opraviti, v kolikor ne izpolnjuje pogoja polnoletnosti.

Registracija naročnika

1. Naročnik je dolžan ob in po registraciji posredovati točne in resnične podatke. Prepovedana je kakršnakoli zloraba tujih osebnih podatkov. 
2. Naročnik je dolžan prejeto uporabniško ime in geslo skrbno hraniti in ga ne posredovati tretjim osebam.
3. Naročnik je seznanjen, da lahko ponudnik v primeru uporabe neresničnih podatkov ali zlorabe tujih osebnih podatkov, sproži ustrezne pravne postopke zoper njega.
4. Naročniki se lahko registrirajo, če so na dan registracije stari vsaj 15 let.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine in besedila

Vsebine in besedila na spletni strani ponudnika je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven dovoljene uporabe in pravnega sodelovanja med ponudnikom in naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v ponudnikove avtorske pravice glede objavljenih vsebin in besedil se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo ponudnika in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven dovoljene uporabe in pravnega sodelovanja med ponudnikom in naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v ponudnikove avtorske pravice glede objavljenih fotografij in avdiovizualnih del se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti ponudnika in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom v tržne ali druge namene brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za ponudnika vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani lastnika informacijskega sistema, to je podjetje POGOJI.SI, pravne rešitve, Tjaša Vidic s.p. Za dodatne informacije v zvezi s tem vprašanjem pišite na: podpora(at)pogoji.si.
Določba ne posega v pravice naročnikov, ki določila teh pogojev lahko shranijo ali reproducirajo za osebne namene znotraj pravnega sodelovanja s ponudnikom.

PRODAJA IZDELKOV

Ponudba izdelkov

Glavne značilnosti izdelkov ponudnika so podrobno predstavljene na spletni strani. Opredeljene so lastnosti ter cene izdelkov, stroški in roki dostave, možni načini plačila, morebitni popusti ali akcije, načini koriščenja kuponov, če jih ponudnik omogoča, in druge informacije, ki so potrebne za informirane odločitve naročnika.

Postopek naročila

Postopek na spletni strani znotraj spletne košarice za naročilo izdelkov je:
Naročnik izbere izdelek v spletni trgovini. Sistem ga opozori, da je bil izdelek dodan v košarico. Naročnik lahko izbere, da nadaljuje z nakupovanjem ali pa da pregleda košarico. V košarici ima podatke o izbranih izdelkih, količini posameznega izdelka, ceni izdelka brez DDV in vrednosti DDV, morebitnem popustu ter kolikšen je skupni znesek nakupa. V primeru, da bi naročnik želel koristiti brezplačno poštnino, ga sistem opozori, kolikšen mora biti znesek nakupa za posebno ugodnost. Naročnik lahko iz košarice nadaljuje z nakupovanjem ali pa klikne na gumb Nadaljuj z naročilom. Če nadaljuje z naročilom, ga sistem preusmeri na naslednji korak, tj. Podatki. Tam se naročnik registrira ali pa prijavi z že obstoječim uporabniškim imenom in geslom ter s klikom na gumb “Pošlji” nadaljuje na naslednji korak, kjer pregleda podatke za račun ter izbere Način dostave in Način plačila. Pri izboru načina plačila se naročniku izpišejo dodatni popusti, odvisno od izbranega načina plačila ali uporabe kupona. S klikom na gumb Nadaljuj, naročnik pride na zadnji korak. Naročnik ima na razpolago pregled svojih osebnih podatkov. Pred zaključkom naročila potrdi, da gre za naročilo z obveznostjo plačila ter da je seznanjen s pogoji poslovanja in pogoji zasebnosti.

Cene izdelkov

1. Vse cene so izražene v € (evrih). Ob cenah je navedeno, ali vsebujejo DDV ter odstotek ali ne vsebujejo DDV. Naročnik je s skupnim stroškom naročenih izdelkov seznanjen v nakupni košarici, kjer je ločeno določen tudi skupni znesek DDV.
2. Naročnik je poleg cene seznanjen tudi s stroškom dostave (ali je vključen v ceno ali je dodatno obračunan in vrednost stroška).
3. Ponudnik lahko spreminja cene in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila.
4. Popusti in promocijske kode se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno.

Načini plačila

Ponudnik zagotavlja možnost plačila izdelkov z naštetimi načini plačila:


  1. plačilni nalog/UPN (predračun)
  2. plačilo po povzetju (naročnik plača dostavni službi, dodatno je obračunana provizija za plačilo po povzetju)
  3. Pri osebnem prevzemu je možno samo plačilo s kreditno kartico.

Naročnik prejme račun za naročene izdelke fizično ob prejemu naročenih izdelkov ali v elektronski obliki na posredovani elektronski naslov. V primeru, da ima ponudnik z naročnikom sklenjen dogovor o elektronskem vročanju računov, ponudnik računov ne izdaja v fizični obliki. Ponudnik hrani račune in naročilo oziroma prodajno pogodbo na sedežu družbe 10 let v fizični obliki. Račun je vsakemu naročniku dostopen brezplačno s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov ponudnika.

Rok dostave

Rok dostave izdelkov je do največ 5 delovnih dni po prejemu plačila (oziroma naročila v primeru izbire načina plačila plačila po povzetju), vendar ne dlje kot 30 dni. V primeru težav z dobavo izbranega izdelka ali podaljšanja roka dostave preko 30 dni, ponudnik naročnika o tem ustrezno obvesti pred potekom roka, da mu naročnik (obvezno) določi dodaten rok za dostavo. V kolikor ponudnik niti v dodatnem roku ne dostavi izdelka, lahko naročnik odstopi od pogodbe. V kolikor je za naročnika rok dostave bistvena sestavina pogodbe oz. naročila in je ponudnika o tem obvestil ob naročilu oziroma to jasno izhaja iz okoliščin, lahko odstopi od pogodbe brez obveznosti dodatnega roka za izpolnitev dostave. V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik naročniku vrne vsa opravljena plačila.

Stroški dostave

Izdelke ponudnik dostavlja preko službe za paketne dostave, ki izvaja dostavo na domu. Naročnik je seznanjen, da je strošek dostave lahko odvisen od velikosti naročenega izdelka, količine naročenih izdelkov, izbranega načina plačila ter izbranega načina dostave in se določa po veljavnem ceniku dostavne službe. Ponudnik naročnika seznani s stroškom dostave v pregledu naročila, preden naročnik potrdi naročilo.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da dostavna služba praviloma dostavi naročene izdelke v dopoldanskem času od ponedeljka do petka in na naslov, ki ga je naročnik posredoval ob naročilu. Naročnik je seznanjen in se strinja, da v primeru nezmožnosti prevzema izdelkov na domu, izdelke lahko prevzame na naslovu, ki je naveden na obvestilu o prispeli pošiljki oziroma skladno z dogovorom z dostavljavcem.

V primeru neutemeljenega neprevzema pošiljke, da se le-ta vrne k ponudniku, si ponudnik pridržuje pravico, da takemu naročniku pri nadaljnjih nakupih onemogoči možnost izbire načina plačila po povzetju, da se izogne dodatnim stroškom, ki mu povzročajo poslovno škodo.

Stroški dostave so odvisni od izbrane vrste dostave in vrednosti naročenih izdelkov. Do 199,99 eur je poštnina 4,90 eur + DDV. Nad 200,00 eur je dostava brezplačna. Pri plačilu po povzetju dostavna služba zaračuna še dodatni strošek v višini 0,50 eur + DDV.

Osebni prevzem

Ponudnik omogoča, da lahko naročnik izdelke prevzame tudi osebno. Za potrebe osebnega prevzema lahko naročnik ponudnika kontaktira na spodaj navedene kontakte v času uradnih ur oziroma urnika za prevzem.
Naslov za osebni prevzem: PE Ljubljana, Podpeška cesta 14, 1351 Brezovica pri Ljubljani
Kontaktna telefonska številka za osebni prevzem: +386 (0)40 880 820
Urnik za osebni prevzem: PO PREDHODNEM DOGOVORU NA TELEFONSKO ŠTEVILKO: od ponedeljka do petka: od 9.00 do 16.00 ure

Omejitve odgovornosti

Nevarnost za izgubo ali poškodovanje naročenih izdelkov preide s ponudnika na naročnika, ko le-ta izdelke fizično prejme ali ko izdelke prejme tretja oseba, ki ni dostavna služba (prevoznik) in jo je v namen prevzema dostavljenih izdelkov imenoval naročnik. V primeru, da je vidno poškodovanje embalaže, lahko naročnik zavrne prevzem dostavljenih izdelkov. Naročnik lahko poškodovano embalažo tudi fotografira in s tem seznani ponudnika, nima pa obveze, da to stori. Za dostavo izdelkov v brezhibnem stanju, v dogovorjeni količini in v dogovorjenem času ter izročitev vse potrebne pripadajoče dokumentacije, je odgovoren ponudnik dokler naročnik izdelkov ne prevzame.

Jamstvo za skladnost izdelkov

V primeru neskladnosti izdelkov, ima naročnik dva meseca časa, od trenutka, ko je neskladnost opazil, da o tem obvesti ponudnika. V primeru, da naročnik ne obvesti ponudnika v roku dveh mesecev od trenutka, ko je opazil neskladnost, jamčevalnih zahtevkov ne more uveljavljati. Prav tako naročnik ne more uveljavljati jamčevalnih zahtevkov po poteku dveh let od nakupa.
Naročnik lahko najprej od ponudnika zahteva, da izdelek popravi ali zamenja z novim brezhibnim izdelkom. V tem primeru mora naročnik dati izdelek na razpolago ponudniku. Uveljavljanje zahtevkov za skladnost izdelkov je za naročnika brezplačno, ponudnik nosi vse potrebne stroške (stroške pošiljanja, prevoza, dela in materiala).
Ponudnik mora zahtevku ugoditi v razumnem roku, ki ne sme biti daljši od 30 dni. Ponudnik lahko ta rok podaljša še za največ 15 dni, ob izpolnjevanju zakonskih pogojev, pri čemer mora naročnika o podaljšanju obvestiti preden poteče tridesetdnevni rok.
Ponudnik si pridržuje pravico, da zahtevek naročnika po popravilu ali zamenjavi izdelka zavrne v primeru, če popravilo ali zamenjava nista mogoča oziroma če bi popravilo ali zamenjava za ponudnika predstavljalo nesorazmerno visok strošek glede na okoliščine konkretnega primera nebrezhibnosti kupljenega izdelka. V tem primeru lahko naročnik zahteva znižanje kupnine ali odstopi od pogodbe.
V primeru, da popravilo ali zamenjava nista mogoča oziroma nista uspešna in je od nakupa poteklo več kot 30 dni, lahko naročnik zahteva znižanje kupnine v sorazmerju z neskladnostjo izdelka (zmanjšana vrednost izdelka v primerjavi z vrednostjo, če bi izdelek bil brezhiben), ali odstopi od pogodbe. V primeru zahtevka za znižanje kupnine, ponudnik vrne del kupnine v osmih dneh od prejema zahtevka. V primeru odstopa od pogodbe, ponudnik vrne vplačani znesek najkasneje v roku osmih dni od prejema izdelka oziroma prejema dokazila, da je naročnik izdelek poslal ponudniku.
V primeru, da ponudnik dokaže, da je neskladnost izdelka le neznatna, naročnik ne more odstopiti od pogodbe.
V primeru, da je od nakupa poteklo manj kot 30 dni, naročniku ni potrebno najprej uveljavljati zamenjave ali novega brezhibnega izdelka, ampak ima pravico, da od pogodbe odstopi. O tem z izjavo obvesti ponudnika.

Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov

Obvestilo oziroma izjavo o uveljavljanju zahtevkov za zagotavljanje brezhibnosti izdelkov lahko naročnik poda ustno na sedežu ponudnika ali pisno na elektronski naslov ali naslov ponudnika, s pripisom Uveljavljanje jamčevalnih zahtevkov:
Elektronski naslov: info@arlen.pro
Naslov: Arlen d.o.o., Letoviška pot 12, 6000 Koper

Obvestilo oziroma izjava o uveljavljanju zahtevkov za zagotavljanje brezhibnosti izdelkov mora zajemati:

1. kontaktne podatke naročnika,

2. točno navedbo izdelka ali izdelkov, za katere naročnik uveljavlja jamčevalne zahtevke,

3. naročnik mora natančno opisati neskladnost, ki jo uveljavlja z zahtevkom,

4. naročnik mora priložiti račun ali drugi dokaz, s katerim dokaže, da je izdelek kupil pri ponudniku,
5. ponudnik lahko od naročnika zahteva še dodatna pojasnila ali dokazila, da lahko ustrezno preveri zatrjevanje navedb naročnika o neskladnosti blaga, primeroma: način uporabe izdelka, ustreznost upoštevanja priloženih navodil ponudnika za uporabo ali druga relevantna dejstva.

Odstop od pogodbe

1. Naročnik lahko odstopi od pogodbe (nakupa) v roku 14 dni brez navedbe razloga.
2. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne, ko naročnik pridobi fizično posest na izdelku ali jo pridobi namesto naročnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik. To pomeni v roku 14 dni od prejema izdelka (šteje datum vročitve na vročilnici). Pri pogodbah v zvezi z dostavo izdelkov, ki sestoji iz več kosov ali pošiljk, začne teči odstopni rok, ko naročnik pridobi fizično posest na zadnji pošiljki ali kosu ali jo pridobi namesto naročnika tretja oseba, ki ni prevoznik in jo v ta namen določi naročnik.
3. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila, vključno s stroškom dostave. Povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se z naročnikom izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).
4. Ponudnik lahko zadrži plačilo dokler ne prejme vrnjenega izdelka ali dokler naročnik ne pošlje dokaza, da je izdelek poslal nazaj, odvisno od tega, kateri dogodek se zgodi prej. Naročnik izdelek vrne brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva, na katerega je naročnik obvestil ponudnika o odstopu od pogodbe. Odstop se upošteva, če naročnik izdelek pošlje nazaj pred iztekom 14-dnevnega roka. Neposredne stroške vračila izdelka nosi naročnik.
5. V primeru, da je vrnjeni izdelek poškodovan oziroma je kako drugače zmanjšana njegova vrednost, naročnik odgovarja za zmanjšanje vrednosti izdelka, če je zmanjšanje vrednosti posledica ravnanja, ki ni nujno potrebno za ugotovitev narave, lastnosti in delovanja izdelka.

Naročnik je seznanjen in se strinja, da ob nakupu spodaj naštetih izdelkov ne more uveljavljati pravice do odstopa od pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razloga:


  1. zapečateno blago, ki ni primerno za vračilo zaradi varovanja zdravja ali higienskih vzrokov, če je naročnik po dostavi odprl pečat;
  2. izdelki, ki so zaradi svoje narave neločljivo pomešani z drugimi predmeti;
  3. izdelki, ki se hitro pokvarijo ali jim hitro preteče rok uporabe;

Ta določba ne posega v jamčevalne zahtevke in uveljavljanje garancij, ki jih naročnik lahko uveljavlja skladno s temi pogoji poslovanja.

Uveljavljanje odstopa od pogodbe

Pravico do odstopa od pogodbe lahko uveljavlja naročnik, ki je fizična oseba. Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora naročnik z nedvoumno izjavo (svetujemo pisno) obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko stori z obvestilom oziroma izjavo, ki jo pošlje po navadni (svetujemo priporočeni) ali elektronski pošti na spodaj navedene naslove oziroma ponudnika ustno obvesti (v tem primeru je dokazno breme na naročniku), s pripisom Uveljavljanje odstopa od pogodbe:
Elektronski naslov: info@arlen.pro
Naslov: Arlen d.o.o., Letoviška pot 12, 6000 Koper

Obrazec za odstop od pogodbe

Naročnik lahko za uveljavljanje pravice do odstopa od pogodbe uporabi vzorčni obrazec. Odstop od pogodbe – obrazec

Naslov za pritožbe

Naročnik lahko pošlje pritožbe in druge zahteve, ki ne izhajajo iz uveljavljanja jamčevalnih zahtevkov, garancij ali odstopa od pogodbe na elektronski naslov ali navadni naslov prodajalca, s pripisom Pritožba:
Elektronski naslov: info@arlen.pro
Naslov: Arlen d.o.o., Letoviška pot 12, 6000 Koper

Vzdrževanje izdelkov in navodila

Naročnik je seznanjen, da so vsi izdelki opremljeni z navodili za vzdrževanje oziroma za uporabo, kjer je to smiselno in potrebno. Naročnik je dolžan skrbno prebrati navodila za vzdrževanje izdelkov oziroma uporabo. V kolikor ima naročnik težave z razumevanjem navodil za vzdrževanje oziroma uporabo, je prodajalec naročniku na voljo za dodatna pojasnila z namenom, da se prepreči škoda, ki bi lahko nastala zaradi napačnega vzdrževanja ali uporabe. 

Posebni dogovori

Ne glede na določbe teh pogojev poslovanja, lahko ponudnik in naročnik dogovorita vsebine drugače, v kolikor sta oba soglasna, v skupnem zasledovanju interesa obeh. Ponudnik je zavezan, da posebni dogovori v nobenem smislu ne morejo naročniku, ki je fizična oseba, zagotoviti manj pravic, kot mu jih zagotavljajo ti pogoji poslovanja in zakonodaja.

Ponudnik lahko ponudi posebne prodajne pogoje za: določeno blago, določeno digitalno vsebino, določene storitve, določene skupine naročnikov (nediskriminatorno) in določene načine plačila.

STORITVE PONUDNIKA

Ponudba storitev

Upravljavec preko spletne strani www.xtremelashes.si in www.neyes.si ponuja storitev rezervacij terminov. Uporabnik lahko izbira med sledečimi rezervacijami terminov:

  1. Rezervacija termina za izobraževanje za stiliste (preko spletne strani www.xtremelashes.si in www.neyes.si
  2. Rezervacija termina za podaljševanja trepalnic (preko spletne strani www.xtremelashes.si)
  3. Rezervacija termina za oblikovanje obrvi (preko spletne strani www.neyes.si).

Storitve so podrobneje opisane na posamezni spletni strani, kjer so navedeni tudi ceniki in pogoji prijave.

Rezervacija termina

Uporabnik vnese svoje osebne podatke, izbere želeni termin, uro in kraj ter potrdi oddajo rezervacije s klikom na gumb Pošlji. Na elektronski naslov prejme obvestilo o prejetem povpraševanju. Ponudnik storitev uporabnika naknadno obvesti in potrdi rezervacijo ali ponudi nov termin. Šteje se, da je rezervacija termina opravljena, ko je termin potrjen in usklajen med ponudnikom in uporabnikom. Uporabnik je seznanjen, da zapade račun v plačilo, ko je storitev opravljena. Uporabnik storitev plača na mestu, ponudnik ne ponuja možnosti vnaprejšnjega plačila.

Prijava na izobraževanje

Upravljavec preko spletne strani ponuja možnost prijave na izobraževanje za stilista. Na spletni strani uporabnik izbere tip izobraževanja, velikost skupine, datum pričetka izobraževanja in paket izobraževanje. Uporabnik lahko s klikom na gumb Več prebere opis in podrobnosti posameznega izobraževanja. Ob opisu je tudi cena izobraževanja. S klikom na gumb Nadaljuj, se uporabniku odpre obrazec za vnos podatkov. Po vnosu podatkov, klikne na gumb Zaključi. Na elektronski naslov prejme obvestilo o prejetem povpraševanju. Ponudnik storitev uporabnika naknadno obvesti in potrdi rezervacijo ali ponudi nov termin. Šteje se, da je rezervacija termina opravljena, ko je termin potrjen in usklajen med ponudnikom in uporabnikom.

Po zaključenem izobraževanju lahko uporabnik pridobi certifikat, ki je podrobneje opisa na spletni strani uporabnika. Uporabnik je seznanjen in se strinja, da se izobraževanj udeležuje na lastno odgovornost. Seznanjen je, da bo na izobraževanjih prejel tako znanje, da bo po koncu izobraževanja lahko opravljal storitve stilista. Upravljavec oziroma organizator izobraževanj si pridružuje pravico do sprememb datuma izobraževanja, o čemer uporabnika predhodno obvesti. Upravljavec oziroma organizator izobraževanj je odgovoren za kvalitetno izvedbo izobraževanj, ni pa in ne more biti odgovoren za kvaliteto in pravilnost opravljanja dela stilista po končanem izobraževanju, prav tako zoper organizatorja izobraževanj niso možni kakršnikoli zahtevki, ki bi izvirali iz opravljanja dejavnosti stilista posameznika, ki se je udeležil izobraževanj.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

1. Pogoji poslovanja veljajo za vse naročnike preko spletnega mesta ponudnika ter v primeru sklepanja pogodb ali potrjevanja naročil preko elektronske pošte ali drugih primerljivih komunikacijskih kanalov ponudnika (pogodbe sklenjene na daljavo). V primeru dogovorov z uporabo telefona, ponudnik pridobi pisno potrditev naročila s strani naročnika preko elektronske pošte ali drugih primerljivih komunikacijskih kanalov ponudnika (pisna potrditev) in šele v tem primeru velja pogodbeno razmerje (nakup ali naročilo) za sklenjeno. Pri izmenjavi sporočil z naročnikom, ponudnik le-tega obvesti in mu v dostopni obliki posreduje te pogoje poslovanja, s katerimi se naročnik seznani in pisno strinja preden se naročilo šteje za potrjeno.
2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko tega spletnega mesta in/ali z uporabo elektronske pošte oziroma primerljivih komunikacijskih kanalov.
3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila. V kolikor ni sklenjena posebna pisna pogodba, se potrjeno naročilo in veljavni pogoji poslovanja štejejo za dogovorjeno pogodbeno razmerje.
4. Naročnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka ali storitve v spletni košarici ali preko elektronske pošte oziroma drugih primerljivih komunikacijskih kanalov.

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse naročnike  in za vsa naročila, ne glede na državo dostopa naročnika.

Spremembe pogojev poslovanja

1. Ponudnik pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Ponudnik si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja ne glede na spremembe zakonodaje.
3. Ponudnik svoje naročnike obvešča o pomembnih spremembah, ki lahko vplivajo na njihove pravice in obveznost, pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Ponudnik zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu naročniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ponudnika.

Reševanje sporov

Ponudnik in naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko naročnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.

Naročnik lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: Reševanje potrošniških sporov

Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: Nacionalna kontaktna točka

Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu ponudnika.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 07.07.2024 14:09