POGOJI POSLOVANJA

podjetja ODPELJEM.SI, Marko Ornik s.p.

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki ponudnika

Ponudnik izdelkov oziroma storitev je:
Naziv: ODPELJEM.SI, MARKO ORNIK S.P.
Naslov: Vukovski Dol 63
Pošta in kraj: 2221 Jarenina, Slovenija
Davčna številka: SI 69675988, davčni zavezanec
Matična številka: 3193934000
Kontaktni elektronski naslov: info@odpeljem.si
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)64 256 164
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: Podjetje je vpisano v Poslovni register RS dne 1.6.2007, številka: 316-07-V01-038238/1.
Številka transakcijskega računa: IBAN SI56 0410 8011 3001 589

Posebna dovoljenja za opravljanje dejavnosti

Podatki o posebnih dovoljenjih ponudnika za opravljanje dejavnosti so:
Za opravljanje dejavnosti ima ponudnik prevozov izdano licenco s strani Obrtno-podjetniške zbornice Slovenije z dne 21.5.2020, številka: 014466/SŠD75-6-1128/2020.

Spletno mesto

Pogoji poslovanja so namenjeni naročnikom ob sklepanju pogodb na daljavo preko elektronske pošte ponudnika oziroma preko spletnega mesta oziroma spletnih mest ponudnika: odpeljem.si.

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja. Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/01 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 57/00 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 61/06 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Ur. list št. 130/22 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 21/95 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Ur. list št. 130/22 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

1. Ponudnik spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in ponudbi izdelkov oziroma storitev.
2. Ponudnik ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
3. Ponudnik spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča naročnike o njihovih pravicah.
4. Ponudnik spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov je urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so naročniki z njimi vnaprej seznanjeni.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe

Uporaba tega spletnega mesta primeroma zajema:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani,
4. registracijo,
5. uporabo spletne aplikacije,
6. možnosti komentiranja,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe

Naročniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer), 
8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
9. izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornosti za vsebine

Ponudnik odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Ponudnik se kot dober gospodar trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin. Ponudnik se v nobenem primeru ne odvezuje odgovornosti za škodo v primerih, ko zakonodaja določa njegovo nezmožnost izključitve odgovornosti, neodvisno od tega, ali mora škodo dokazovati naročnik ali mora ponudnik dokazovati, da škoda ni nastala zaradi ravnanj ponudnika.

Ponudnik ne prevzema odgovornosti za morebitno škodo, ki bi jo utrpel naročnik, razen če naročnik dokaže nasprotno
, v naslednjih primerih:
1. če naročnik, navkljub jasnim navodilom, nepravilno uporablja spletno mesto,
2. če naročnik ne upošteva ponudnikovih pogojev poslovanja,
3. neznatnih slovničnih napak v besedilih,
4. če spletno mesto ne deluje 24ur na dan vseh 7 dni na teden v celoti (100%),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb, ki so zgolj informativne narave.

Odgovornosti za uporabo

1. Naročnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
2. Naročnik je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali ponudniku namerno ali iz malomarnosti.
3. Naročnik lahko obvesti ponudnika o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja ponudnik zaradi zunanjih vzrokov ne zazna.
4. Naročnik je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor so vsebine primerne le za polnoletne osebe, na kar je opozorjen takoj ob dostopu do spletnega mesta.
5. V primeru ponudbe izdelkov ali storitev, za naročilo katerih mora biti naročnik polnoleten, je na to posebej opozorjen pred naročilom in naročila ne sme opraviti, v kolikor ne izpolnjuje pogoja polnoletnosti.

AVTORSKE PRAVICE

Vsebine in besedila

Vsebine in besedila na spletni strani ponudnika je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven dovoljene uporabe in pravnega sodelovanja med ponudnikom in naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v ponudnikove avtorske pravice glede objavljenih vsebin in besedil se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo ponudnika in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven dovoljene uporabe in pravnega sodelovanja med ponudnikom in naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v ponudnikove avtorske pravice glede objavljenih fotografij in avdiovizualnih del se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti ponudnika in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom v tržne ali druge namene brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za ponudnika vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani lastnika informacijskega sistema, to je podjetje POGOJI.SI, pravne rešitve, Tjaša Vidic s.p. Za dodatne informacije v zvezi s tem vprašanjem pišite na: podpora(at)pogoji.si.
Določba ne posega v pravice naročnikov, ki določila teh pogojev lahko shranijo ali reproducirajo za osebne namene znotraj pravnega sodelovanja s ponudnikom.

NAROČILO STORITEV

Ponudba storitev

Ponudnik ponuja prevoze s kombijem ter najeme vozila. Storitve so namenjene pravnim in fizičnim osebam.

Postopek naročila

Naročnik lahko pošlje povpraševanje preko spletnega obrazca ali neposredno na naslov elektronske pošte ponudnika. Naročnik je pred potrditvijo pošiljanja povpraševanja preko spletnega obrazca seznanjen s temi pogoji poslovanja in se pred potrditvijo pošiljanja povpraševanja z njimi seznani in strinja. Naročnik je seznanjen, da se pogodba šteje za sklenjeno, ko ponudnik pošlje naročniku ponudbo, ta pa jo pisno potrdi. V primeru, da naročnik s ponudnikom izmenjuje komunikacijo izključno preko elektronske pošte, naročnik ob prejemu ponudbe prejme tudi povezavo do dokumenta Pogoji poslovanja.

Vrednost storitev

Vrednost storitve je odvisna od vrste storitve, števila potnikov, dodatne prtljage, prevoza hišnih ljubljenčkov, dolžine prevozne poti ter časa trajanja prevoza oziroma najema vozila. V ceno prevoza, ki je sestavni del ponudbe, ki jo prejme naročnik, so všteti vsi stroški prevoza, me drugim in neizključno: cestnine, parkirnine, čas čakanja. V ceno najema vozila, ki je sestavni del ponudbe, ki jo prejme naročnik, je všteto: slovenska vinjeta, zelena karta, obvezno nezgodno zavarovanje, kasko zavarovanje z 1% odbitne franšize oz. vrednostjo, ki jo določi zavarovalnica (odškodnina), zavarovanje proti kraji ter zavarovanje potnikov. Gorivo ni vključeno v ceno najema. Cena, ki je zajeta v končni ponudbi naročene storitve, je končna cena in se ne spreminja po opravljeni storitvi. Ponudnik ima na spletni strani objavljen cenik, na podlagi katerega pripravi končno ponudbo.

Plačilo storitev

Naročnik plača ponudniku pred izvedbo storitve v roku, ki je naveden na predračunu, razen če se z naročnikom dogovorita drugače. Rednim strankam ponudnik izstavi račun po opravljeni storitvi, rok plačila je 8 dni.

S plačilo storitve do roka, ki je naveden na predračunu, ponudnik naročniku potrdi dogovorjeni termin in storitev (potrditev rezervacije). V primeru plačila po predračunu, lahko naročnik pošlje potrdilo o plačilu ponudniku, kar šteje kot dokazilo, da ponudnik potrdi rezervacijo.V primeru, da naročnik storitve ne plača do roka po predračunu, si ponudnik pridržuje pravico, da odpove izvedbo storitve na dan, za katerega je bilo potrjeno naročilo s strani naročnika (izguba rezervacije), razen če se z naročnikom dogovorita drugače.

Ponudnik zagotavlja možnost plačila storitev preko nakazila na transakcijski račun ponudnika na podlagi izdanega predračuna.

Naročnik prejme račun za naročene storitve po elektronski pošti. Ponudnik hrani račune in pogodbo na sedežu podjetja 10 let v fizični obliki. Račun je vsakemu naročniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov ponudnika.

Račun lahko naročnik pisno reklamira v roku 8 dni.

Izvedba storitev

Ponudnik izvede storitev v roku in na način, ki je naveden v ponudbi.

Naročnik oziroma potniki morajo imeti s seboj ustrezen in veljaven osebni dokument. Pri storitvi najema vozila mora vsaj ena oseba biti stara najmanj 21 let ter poleg veljavnega osebnega dokumenta imeti tudi veljavno vozniško dovoljenje najmanj 3 leta.

Zavarovanje in varnost

Vsa vozila so ustrezno pregledana in so v skladu z zakonodajo Republike Slovenije. Nezgodno zavarovanje potnikov je vključeno v ceno prevoza. Vsa vozila imajo zavarovanje z asistenco.

Potniki so dolžni upoštevati navodila voznika za zagotavljanje lastne varnosti in varnosti drugih potnikov ter voznika. V primeru nevarnega vedenja in ravnanja potnikov, iz katerega bi lahko prišlo do povzročitve telesne škode sebi, ostalim potnikom in/ali vozniku oziroma do povzročitve škode na vozilu oziroma prtljagi, je voznik dolžan zaustaviti prevoz ter pred nadaljevanjem zagotoviti varnost potnikov in sebe ter varnost vozila in prtljage.

Storitev najema vozila

Te določbe se nanašajo izključno na storitev najema vozila in določajo pravice in obveznosti ponudnika in naročnika.

Naročnik prevzame vozilo v brezhibnem stanju, z obvezno opremo in dokumenti ter mora vozilo takšno tudi vrniti. Vozila so opremljena z obvezno opremo, ki je predpisana s slovensko zakonodajo. Naročnik se obvezuje, da bo vozilo vrnil na dan in uro, ki je določena v potrjenen naročilu storitve. Vozilo mora vrniti na kraj, kjer ga je prevzel. Naročnik se obvezuje, da bo z vozilom ravnal kot dober gospodar in ga ne bo posojal drugim nepooblaščenim osebam. Prometno dovoljenje in ključe najetega vozila je naročnik dolžan ves čas najema imeti pri sebi. Najvišja dovoljena hitrost z najetim vozilom je 130 km/h.Vozila imajo vgrajeno sledilno napravo. V vozilih je prepovedano kajenje.

Najem vozila se sklepa za obdobje, ki je razvidno iz potrjenega naročila.

Ob prevzemu vozila je rezervoar goriva poln. Ob vrnitvi vozila mor anaročnik vrniti vozilo s polnim rezervoarjem goriva, v nasprotnem primeru ponudnik dodatno zaračuna manjkajoče gorivo po ceniku na najbližjem bencinskem servisu na dan vračila najetega vozila s strani naročnika.

Vozilo je ob prevzemu očiščeno od zunaj in znotraj. Naročnik mora vozilo vrniti očiščeno od zunaj in znotraj (osnovno notranje in zunanje čiščenje), v nasprotnem primeru mu ponudnik zaračun dodaten strošek čiščenja v višini 25 € (+ddv).

Kakršnikoli posegi v vozilo s strani naročnika brez predhodnega dogovora s ponudnikom so prepovedani in za njih odgovarja in nosi stroške najemnik. Vozilo se sme popraviti samo pri pooblaščenih servisih. Za morebitno popravilo in menjavo delov je potrebno predložiti original račun servisa, ki se glasi na ime naročnika.

Za vožnjo najetega vozila izven Slovenije mora naročnik imeti pisno soglasje ponudnika, ki je praviloma že sestavni del naročila. V primeru, da najeto vozilo ostane v tujini preko noči, je naročnik dolžan najeto vozilo parkirati v hotelski ali drugi varovani garaži oziroma parkirišču.

Ponudnik ne odgovarja za naročnikovo lastnino ali lastnino druge osebe oziroma dodatnih potnikov v času trajanja najema, prav tako ne odgovarja za izgubo le-te, če jo je naročnik ali druga oseba oziroma potniki pustila v najetem vozilu ali ob oziroma na njem.

V kolikor se z najetim vozilom zgodi prometna nezgoda, je potrebno o tem obvestiti policijo in lastnika vozila (ponudnika) ter priskrbeti policijski zapisnik. Ob vračilu vozila je potrebno izpolniti izjavo o prometni nezgodi oziroma tehničnem problemu najetega vozila. V primeru, da naročnik ob nezgodi ne priskrbi policijskega zapisnika, je dolžan sam kriti vse nastale stroške za popravilo najetega vozila. Pri povzročitvi škodnega dogodka naročnika z najetim vozilom, se le-ta zaveže poravnati odškodnino, ki zajema plačilo odbitne franšize in plačilo DDV od skupnega zneska popravila, ki ga zavarovalnica pri tovornih vozilih ne krije.

Prav tako za vse nastale stroške poskrbi naročnik, v kolikor je vozil pod vplivom alkohola in/ali ostalih opojnih substanc oziroma pod njihovim vplivom povzročil škodo na najetem vozilu. Naročnik je odgovoren in prevzame vse obveznosti, ki bi nastale zaradi neupoštevanja prometnih predpisov, nepravilnega parkiranja ali kršenja drugih zakonov. Odgovornost za morebitne storjene prekrške in posledice le-teh nosi izključno naročnik.

Odstop od pogodbe

1. Naročnik (fizična oseba) lahko odstopi od pogodbe v roku 14 dni brez navedbe razloga.

2. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne sklenitve pogodbe.

3. Če naročnik odstopi od pogodbe, mu ponudnik brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Povračilo ponudnik izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se z naročnikom izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).

4. Če naročnik zahteva, da se izvedba storitev začne v odstopnem roku, mora ponudniku plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi od trenutka, ko je ponudnika obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora naročnik z nedvoumno izjavo (svetujemo pisno) obvestiti ponudnika o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko stori s pismom, poslanim po navadni (svetujemo priporočeni) ali elektronski pošti na spodaj navedene naslove oziroma ustno preko kontaktov ponudnika. Naročnik lahko neobvezno uporabi priloženi vzorčni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe, to pomeni rok 14 dni od datuma vročitve.

Obrazec za odstop od pogodbe

Obrazec za odstop od pogodbe se nahaja na povezavi. Odstop od pogodbe – obrazec

Odstop od pogodbe lahko naročnik posreduje pisno na elektronski naslov ali naslov ponudnika, s pripisom Odstop od pogodbe:

Elektronski naslov: info@odpeljem.si

Naslov: ODPELJEM.SI, Marko Ornik s.p., Vukovski Dol 63, 2221 Jarenina, Slovenija

Telefonska številka: +386 (0)40 169 235

Odstop od pogodbe zaradi zamude na strani ponudnika

V primeru naročila storitve prevoza velja, da v kolikor ponudnik prevoza ne začne ob dogovorjenem času, lahko naročnik prevoza odstopi od pogodbe in zahteva vrnitev prevoznine. Za škodo, ki nastane zaradi zamude oziroma prekinitve potovanja, je prevoznik odgovoren do zneska dvojne prevoznine.

Odpoved pogodbe s strani naročnika

Če naročnik, neodvisno od določb Odstopa od pogodbe, odpove storitev najkasneje eno uro pred odhodom za prevoze v notranjem prometu oziroma najkasneje štiri ure pred odhodom za prevoze v mednarodnem prometu, mu naročnik vrne že vplačano prevoznino, pri čemer naročnik lahko obdrži največ 10 odstotkov prevoznine.

Odpoved pogodbe lahko naročnik posreduje na spodnje kontakte:

Elektronski naslov: info@odpeljem.si

Naslov: ODPELJEM.SI, Marko Ornik s.p., Vukovski Dol 63, 2221 Jarenina, Slovenija

Telefonska številka: +386 (0)40 169 235

Prekinitev prevoza s strani prevoznika

Če ponudnik prekine prevoz zaradi vzrokov, za katere naročnik ne odgovarja, ima naročnik pravico od ponudnika zahtevati:

  1. da ga ponudnik s svojim ali drugim primernim vozilom prepelje do dogovorjenega kraja,
  2. da ga ponudnik skupaj s prtljago v primernem roku prepelje v kraj, kjer se je storitev prevoza začela in mu vrne prevoznino,
  3. vrnitev vplačane prevoznine.

Pravica prevoza naročnika in prtljage se nanaša na vse potnike in njihovo prtljago.

Za škodo, ki nastane zaradi zamude oziroma prekinitve potovanja, je prevoznik odgovoren do zneska dvojne prevoznine.

Pritožbe in zahteve naročnika

Naročnik lahko pošlje pritožbe in druge zahteve na elektronski naslov ali navadni naslov ponudnika, s pripisom Pritožba.

Elektronski naslov: info@odpeljem.si

Naslov: ODPELJEM.SI, Marko Ornik s.p., Vukovski Dol 63, 2221 Jarenina, Slovenija

Telefonska številka: +386 (0)40 169 235

Posebni dogovori

Ne glede na določbe teh pogojev poslovanja, lahko ponudnik in naročnik dogovorita vsebine drugače, v kolikor sta oba soglasna, v skupnem zasledovanju interesa obeh. Ponudnik je zavezan, da posebni dogovori v nobenem smislu ne morejo naročniku, ki je fizična oseba, zagotoviti manj pravic, kot mu jih zagotavljajo ti pogoji poslovanja in zakonodaja s področja varstva potrošnikov.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

1. Pogoji poslovanja veljajo za vse naročnike preko spletnega mesta ponudnika ter v primeru sklepanja pogodb ali potrjevanja naročil preko elektronske pošte ali drugih primerljivih komunikacijskih kanalov ponudnika (pogodbe sklenjene na daljavo). V primeru dogovorov z uporabo telefona, ponudnik pridobi pisno potrditev naročila s strani naročnika preko elektronske pošte ali drugih primerljivih komunikacijskih kanalov ponudnika (pisna potrditev) in šele v tem primeru velja pogodbeno razmerje (nakup ali naročilo) za sklenjeno. Pri izmenjavi sporočil z naročnikom, ponudnik le-tega obvesti in mu v dostopni obliki posreduje te pogoje poslovanja, s katerimi se naročnik seznani in pisno strinja preden se naročilo šteje za potrjeno.
2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko tega spletnega mesta in/ali z uporabo elektronske pošte oziroma primerljivih komunikacijskih kanalov.
3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila. V kolikor ni sklenjena posebna pisna pogodba, se potrjeno naročilo in veljavni pogoji poslovanja štejejo za dogovorjeno pogodbeno razmerje.
4. Naročnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka ali storitve v spletni košarici ali preko elektronske pošte oziroma drugih primerljivih komunikacijskih kanalov.

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse naročnike  in za vsa naročila, ne glede na državo dostopa naročnika.

Spremembe pogojev poslovanja

1. Ponudnik pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Ponudnik si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja ne glede na spremembe zakonodaje.
3. Ponudnik svoje naročnike obvešča o pomembnih spremembah, ki lahko vplivajo na njihove pravice in obveznost, pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Ponudnik zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu naročniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ponudnika.

Reševanje sporov

Ponudnik in naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno. Ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko naročnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.

Naročnik lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: Reševanje potrošniških sporov

Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: Nacionalna kontaktna točka

Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu ponudnika.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 03.07.2024 17:16