POGOJI POSLOVANJA

za spletno mesto kranio.si

SPLOŠNE DOLOČBE

Podatki prodajalca

Prodajalec preko te spletne strani je:
Naziv: SOMA INTEGRA LUTMAN, izobraževanje in terapija k.d.
Naslov: Bilje 176
Pošta in kraj: 5292 Renče
Davčna številka: 53279379, nismo davčni zavezanec
Matična številka: 2136465000
Kontaktni elektronski naslov: fizio.lutman@siol.net
Kontaktna telefonska številka: +386 (0)41 440 482 ali +386 (0)41 209 307
Podatki o vpisu v register oziroma drugo javno evidenco: Podjetje je vpisano v Sodni register od dne 23.06.2005.
Številka transakcijskega računa: SI56 0475 0000 1163 178, Nova KBM d.d.

Spletno mesto

Pogoji poslovanja so namenjeni kupcem oziroma naročnikom preko spletnega mesta: kranio.si

Zakonodaja

Za presojo teh pogojev poslovanja se uporablja slovenska zakonodaja. Pogoji poslovanja so pripravljeni skladno z določbami Obligacijskega zakonika (OZ, Ur. list št. 83/01 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju in elektronskem podpisu (ZEPEP, Ur. list št. 57/00 in sprem.), Zakona o elektronskem poslovanju na trgu (ZEPT, Ur. list št. 61/06 in sprem.), Zakona o elektronskih komunikacijah (ZEKom-2, Ur. list št. 130/22 in sprem.), Zakona o avtorski in sorodnih pravicah (ZASP, Ur. list št. 21/95 in sprem.), Zakona o varstvu potrošnikov (ZVPot-1, Ur. list št. 130/22 in sprem.) ter druge področne nacionalne in evropske zakonodaje.

Pravna načela

1. Prodajalec oziroma ponudnik spoštuje načela zakonitosti in poštenosti pri upravljanju s spletno stranjo in ponudbi izdelkov oziroma storitev.
2. Prodajalec oziroma ponudnik ravna v skladu z dobrimi poslovnimi običaji in pri izpolnjevanju svojih obveznosti upošteva skrbnost dobrega strokovnjaka.
3. Prodajalec oziroma ponudnik spoštuje načelo jasnosti in s temi pogoji poslovanja jasno in razumljivo obvešča kupce oziroma naročnike o njihovih pravicah.
4. Prodajalec oziroma ponudnik spoštuje načelo sorazmernosti pri obdelavi osebnih podatkov. Obdeluje le tiste, ki so po obsegu primerni glede na namene, za katere se zbirajo in po potrebi nadalje obdelujejo. Varstvo osebnih podatkov je urejeno v Pogojih zasebnosti, ki so objavljeni na spletni strani in so kupci oziroma naročniki z njimi vnaprej seznanjeni.

UPORABA SPLETNEGA MESTA

Pomen uporabe spletnega mesta

Uporaba tega spletnega mesta primeroma zajema:
1. ogledovanje vsebin na spletni strani,
2. izpolnjevanje obrazcev na spletni strani,
3. naročanje izdelkov ali storitev na spletni strani,
4. registracijo kupca oziroma naročnika,
5. uporabo spletne aplikacije,
6. možnosti komentiranja kupcev oziroma naročnikv,
7. druge vrste uporabe glede na vsebine spletnega mesta.

Pravila uporabe spletnega mesta

Kupci oziroma naročniki morajo spletno mesto uporabljati odgovorno in brez povzročanja škode. Prepovedano je:
1. kršiti avtorske pravice tretjih oseb oziroma kršiti druge pravice intelektualne lastnine tretjih oseb,
2. kršiti osebnostne pravice tretjih oseb (verska, politična prepričanja, zdravstveno stanje in druge z zakonom zaščitene pravice),
3. spodbujati sovraštvo ali nasilna dejanja,
4. spodbujati jemanje nedovoljenih substanc,
5. spodbujati ribarjenje na spletu (phishing),
6.namerno razširjati viruse, črve, pomanjkljivosti, trojanske konje, poškodovane datoteke, potegavščine ali druge vsebine oziroma elemente uničevalne ali varljive narave,
7. uporabljati spletno mesto z namenom nezakonite izmenjave datotek s pomočjo naprednega omrežnega povezovanja enakovrednih računalnikov (peer-to-peer), 
8. uporabljati sistem za rudarjenje bitcoinov in drugih elektronskih valut,
9. izvajati druga dejanja, ki kršijo ali spodbujajo ravnanje, ki pomeni kršitev kazenskih predpisov ali drugih veljavnih predpisov in pravic tretjih oseb.

Odgovornosti kupca

1. Kupec je dolžan zapustiti spletno mesto, v kolikor se ne strinja s pogoji poslovanja.
2. Kupec je dolžan spletno mesto uporabljati na način, da ne povzroča škode spletnemu mestu ali prodajalcu namerno ali iz malomarnosti.
3. Kupec lahko obvesti prodajalca o tehničnih motnjah ali nedelovanju spletne strani oziroma vsebin, v kolikor motenj ali nedelovanja prodajalec zaradi zunanjih vzrokov ne zazna.

Odgovornosti prodajalca

Prodajalec odgovarja za delovanje spletne strani in vsebin, ki jih ponuja, razen v primerih višje sile ali drugih vzrokih, na katere nima vpliva. Prodajalec se trudi odpravljati tehnične in vsebinske napake hitro z namenom omogočanja nemotene uporabe spletne strani in vsebin.

Prodajalec ne prevzema odgovornosti in kupec ne more zahtevati morebitnega povračila škode, ki bi mu lahko iz tega nastala, v naslednjih primerih:
1. škode, ki jo utrpi kupec ob nepravilni uporabi spletnega mesta ali ob neupoštevanju teh pogojev poslovanja,
2. slovničnih napak v besedilih,
3. če spletno mesto ne deluje 24ur/7 dni na teden 100%,
4. neustreznosti vsebin na spletni strani (vsebine na spletni strani so informativne narave in v nobenem primeru ne morejo nadomestiti mnenj ustreznih strokovnjakov, razen če je to izrecno napisano),
5. povezav do spletnih mest tretjih oseb (za vsebine na spletnih mestih tretjih prodajalec ne prevzema odgovornosti, zavezuje pa se, da bo povezave izbiral skrbno).

AVTORSKE PRAVICE

Besedila na spletni strani

Vsebine in besedila na spletni strani prodajalca oziroma ponudnika je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med prodajalcem oziroma ponudnikom in kupcem oziroma naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Fotografije in avdiovizualna dela na spletni strani

Vse slike, video posnetki in druga avdiovizualna dela, ki so objavljena na spletni strani so avtorsko delo prodajalca oziroma ponudnika in jih je prepovedano kopirati ali kako drugače uporabljati izven potreb pravnega sodelovanja med prodajalcem oziroma ponudnikom in kupcem oziroma naročnikom, razen če je na spletni strani drugače navedeno. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov.

Pravni dokument

Besedilo teh pogojev poslovanja je v posesti prodajalca oziroma ponudnika in ga je prepovedano kopirati, distribuirati ali kako drugače razpolagati s tem besedilom v tržne namene brez pisnega soglasja lastnika informacijskega sistema, ki za prodajalca oziroma ponudnika vzdržuje pogoje poslovanja, razen izjem, ki jih dopušča zakon. Vsakršen poseg v avtorsko pravico se šteje za kršitev pravic intelektualne lastnine in je lahko predmet sprožitve ustreznih pravnih postopkov s strani lastnika informacijskega sistema, to je podjetje POGOJI.SI, pravne rešitve, Tjaša Vidic s.p. Za dodatne informacije v zvezi s tem vprašanjem, kontaktirajte: podpora@pogoji.si.

Določba ne posega v pravice kupcev ali naročnikov, ki določila teh pogojev lahko shranijo ali reproducirajo za osebne namene.

NAROČILO STORITEV

Ponudba storitev

Storitve so podrobno predstavljene v ponudbi, ki je dostopna na spletni strani prodajalca. Prodajalec ima na spletni strani opredeljene lastnosti ter ceno storitve, morebitne popuste in akcije, načine naročanja in plačila ter pravice kupcev. Kupec je pred potrditvijo naročila seznanjen s temi pogoji poslovanja in se ob naročilu z njimi strinja. Kupec je seznanjen, da se s potrditvijo pogojev poslovanja in naročila storitve šteje prodajna pogodba za sklenjeno, razen v primerih, kjer se sklepa posebna pisna pogodba, ki opredeljuje konkretne pravice in obveznosti pogodbenih strank (pogodba o izobraževanju).

Postopek nakupa

Kupec izbere želeno storitev. Po izboru je preusmerjen na obrazec za naročanje. V obrazec vpiše zahtevane podatke. Pred oddajo naročila je kupec seznanjen, da gre za Naročilo z obveznostjo plačila in da je seznanjen ter se strinja s pogoji poslovanja in pogoji zasebnosti. S klikom na gumb “Pošlji”, kupec odda naročilo.

Po oddaji naročila kupec na posredovani elektronski naslov prejme povzetek naročila ter podatke za plačilo. Po prejetem plačilu prodajalec pošlje kupcu na elektronski naslov, sporočilo o plačani storitvi in zaključenem naročilu.

Cene storitev

1. Vse cene so izražene v €. Ob cenah je navedeno, ali vsebujejo DDV (ter odstotek) ali ne.

2. Prodajalec cene lahko spreminja in veljajo takoj po objavi. Za že potrjena naročila, ostanejo v veljavi cene iz naročila.

3. Popusti in promocijske kode, v kolikor jih prodajalec ima, se ne seštevajo, razen če je drugače navedeno. Študentje, brezposelni in upokojenci imajo lahko popust na storitve v višini, ki je navedena ob posamezni storitvi.

Plačilo storitev

Prodajalec zagotavlja možnost plačila storitev z naštetimi načini plačila:

  1. plačilo po predračunu

Kupec prejme račun za naročene storitve po elektronski pošti. Prodajalec hrani račune in prodajno pogodbo na sedežu družbe 10 let v fizični obliki. Račun je vsakemu kupcu dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov ali navadni naslov prodajalca.

Izvedba storitev

Organizator izvede storitev v roku, ki je naveden v ponudbi za posamezno izobraževanje, delavnico, dogodek ali seminar.

V primeru delnega plačila na TRR se stranka zavezuje k poravnavi celotnega zneska v roku 7 delovnih dni od izvedene prijave. Brez v celoti poravnane kotizacije vstop v dvorano, kjer se izobraževanje odvija, ni mogoč. Dostop se omogoči po prejetem nakazilu.

Odstop od pogodbe

1. Kupec lahko odstopi od pogodbe (nakupa) v roku 14 dni brez navedbe razloga.

2. Odstopni rok poteče v roku 14 dni od dne sklenitve pogodbe.

3. Če kupec odstopi od pogodbe, mu prodajalec brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru najpozneje v roku 14 dni od dneva prejetja obvestila o odstopu od pogodbe povrne vsa prejeta plačila. Povračilo prodajalec izvede z enakim plačilnim sredstvom, kakor je bilo uporabljeno pri izvedbi prvotne transakcije, razen če se s kupcem izrecno in pisno dogovori drugače (npr. dobropis ali druga oblika povračila).

4. Če kupec zahteva, da se izvedba storitev začne v odstopnem roku, mora prodajalcu plačati znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi od trenutka, ko je prodajalca obvestil o odstopu od pogodbe, glede na celotni obseg pogodbe.

Za uveljavitev pravice do odstopa od pogodbe mora kupec z nedvoumno pisno izjavo obvestiti prodajalca o svoji odločitvi o odstopu od te pogodbe. To lahko stori s pismom, poslanim po navadni (svetujemo priporočeni) ali elektronski pošti na spodaj navedene naslove. V ta namen lahko kupec neobvezno uporabi priloženi vzorčni obrazec.

Da bi se rok za odstop od pogodbe upošteval, zadošča, da je obvestilo v zvezi z uveljavljanjem pravice kupca do odstopa od pogodbe poslano pred iztekom odstopnega roka od te pogodbe, to pomeni rok 14 dni od datuma vročitve.

Obrazec za odstop od pogodbe

Obrazec za odstop od pogodbe se nahaja na povezavi. Odstop od pogodbe – obrazec

Odstop od pogodbe lahko kupec posreduje pisno na elektronski naslov ali naslov prodajalca, s pripisom Odstop od pogodbe:

Elektronski naslov: fizio.lutman@siol.net

Naslov: SOMA INTEGRA LUTMAN, izobraževanje in terapija k.d., Bilje 176, 5292 Renče, Slovenija.

Odpoved s strani organizatorja

Organizator si pridržuje pravico do odpovedi posameznega izobraževanja, delavnice, dogodka, seminarja ali spremembe terminov. Zavezuje se k obvestilu prijavljenim najkasneje en delovni dan pred predvidenim pričetkom izobraževanja oz. takoj, ko prejme novico o morebitnih izrednih dogodkih, ki so razlog za spremembo/odpoved. V primeru odpovedi izobraževanja s strani organizatorja, organizator, morebitno že vplačano kotizacijo, brezobrestno povrne v roku štirinajstih dni od obvestila o odpovedi ali pa omogoči stranki, da kotizacijo porabi za druge izdelke ali storitve.

Odpoved s strani udeleženca

Če udeleženec odpove udeležbo na izobraževanju najkasneje do dne začetka izobraževanja iz utemeljenih razlogov, kot so bolezen ali nesreča udeleženca ali bližnjega člana njegove družine oziroma iz drugih razlogov, na katere udeleženec nima ali ne more imeti vpliva (višja sila), se mu opraviči plačilo, vendar le z ustreznimi pisnimi dokazili na fizio.lutman@siol.net ali po pošti, na naslov SOMA INTEGRA LUTMAN, izobraževanje in terapija k.d., Bilje 176, 5292 Renče, Slovenija.

Odjava udeleženca

Skrajni rok za odjavo od izobraževanja, delavnice, dogodka ali seminarja je 10 delovnih dni pred pričetkom posameznega izobraževanja. Odjava od posameznega izobraževanja mora biti vedno v pisni obliki na fizio.lutman@siol.net ali po pošti, na naslov SOMA INTEGRA LUTMAN, izobraževanje in terapija k.d., Bilje 176, 5292 Renče, Slovenija. V primeru odjave po tem datumu, organizator zaračuna znesek, ki je sorazmeren s storitvami, opravljenimi od trenutka odjave, za administrativne in druge stroške povezane z odjavo. V primeru neudeležbe brez odjave pa organizator zaračuna celotno kotizacijo izobraževanja.

KONČNE DOLOČBE

Zavezujoča narava pogojev poslovanja

1. Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce oziroma naročnike spletnega mesta prodajalca oziroma ponudnika.
2. Pogoji poslovanja so zavezujoči za vse pravne posle, ki se sklepajo na njihovi podlagi preko tega spletnega mesta.
3. Pogoji poslovanja so sestavni del naročila kupca oziroma naročnika.
4. Kupec oziroma naročnik potrdi seznanitev in strinjanje s temi pogoji poslovanja pred naročilom izdelka ali storitve.

Krajevna veljavnost

Pogoji poslovanja veljajo za vse kupce oziroma naročnike  in za nakupe oziroma naročila, ne glede na državo dostopa kupca oziroma naročnika.

Spremembe pogojev poslovanja

1. Prodajalec oziroma ponudnik pogoje poslovanja redno posodablja z zakonskimi spremembami.
2. Prodajalec oziroma ponudnik si pridržuje pravico do občasnih vsebinskih popravkov in sprememb pogojev poslovanja.
3. Prodajalec oziroma ponudnik bo svoje kupce oziroma naročnike obveščal o pomembnih spremembah pravočasno v pisni obliki z elektronskim sporočilom.
4. Prodajalec oziroma ponudnik zagotavlja arhiv sprememb pogojev poslovanja, ki je vsakemu kupcu oziroma naročniku dostopen s predhodno pisno zahtevo na kontaktni elektronski naslov prodajalca oziroma ponudnika.

Reševanje sporov

Prodajalec oziroma ponudnik in kupec oziroma naročnik se zavezujeta morebitna nesoglasja in spore reševati mirno in sporazumno.

Prodajalec oziroma ponudnik ne priznava nobenega izvajalca izvensodnega reševanja potrošniških sporov, kot pristojnega za reševanje potrošniškega spora, zato se lahko kupec oziroma naročnik v primeru nerešenega spora obrne na organ alternativnega reševanja sporov.

Kupec ali naročnik lahko izbere alternativno obliko reševanja spora in svoje pravice uveljavlja preko spletišča: Reševanje potrošniških sporov

Nacionalna kontaktna točka za dodatne informacije je določena v okviru Ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport: Nacionalna kontaktna točka

Kolikor sporazumna rešitev ne bo mogoča, je za reševanje spora pristojno sodišče v Republiki Sloveniji po sedežu prodajalca.

Časovna veljavnost

Pravni pogoji veljajo od: 17.01.2024 10:38